Huurwoning huren: niet meer beschikbaar Nieuwe Haven in Den Haag

  • 100 m2
  • 4 kamers
  • 26 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over deze Huurwoning in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

***ENGLISH TEXT BELOW***
*** NOT AVAILABLE FOR STUDENTS / HOUSE SHARERING ***

Gelegen in het hart van het Haagse centrum aantrekklijk 4 kamer eengezinswoning van ca. 100m2 met 3 slaapkamers en 2 badkamers, 2 ruime terrassen en met prive overdekte en afgesloten parkeerplaats. Het privéterras grenst aan een grote gemeenschappelijke en afgesloten binnentuin. Dit biedt een oase van rust en ruimte en voor kinderen een veilige speelplek. In 2001 werd deze woning nieuw gebouwd als onderdeel van renovatie nieuwbouwproject van de prachtige monumentale Ambachtsschool. In enkele minuten loopt u o.a. naar drie bioscopen en het nieuwe Onderwijs & Cultuurcomplex (‘Spuiforum’) met het danstheater, Residentieorkest en conservatorium. Warenhuizen, restaurants, schouwburg, musea, het Binnenhof en de gezellige Haagse pleinen liggen binnen 10 minuten loopafstand. De snelweg ligt op 3 minuten rijden, het Centraal station en Holland Spoor zijn op loopafstand net als de bus tramhalte. Kortom, een bijzondere locatie met de gemakken van een nieuwbouw eengezinswoning en de rust van een woonwijk.

Indeling:
Souterrain: Parkeergarage met privé parkeerplaats voor een auto met automatisch deur welke word geopend d.m.v. de afstandsbediening en ruime (fietsen)berging

Begane grond (ingang): Privé terras, hal, intercom, gastentoilet, ruime woon- / eetkamer, trapkast, complete open keuken in L-opstelling voorzien van met een koelkast, vriezer, vaatwasser, magnetron en oven.

Trap naar de 1e verdieping: overloop, ruime ouder slaapkamer gelegen aan de voorzijde met walk-in closet. Badkamer met ligbad met douche, wastafel, toilet, wasmachineaansluiting en een groot zonnig terras op het Zuiden.

Trap naar de 2e verdieping: overloop 2ee slaapkamer gelegen aan de voorzijde , 3e slaapkamer/study gelegen aan de achterzijde, 2e badkamer met douche, wastafel en (sanibroyeur) toilet. Stookruimte.

Kenmerken:
- Huurprijs is exclusief gas, water, licht, tv en internet en gemeentelijke belastingen
- Bouwjaar circa 1917
- Gebruiksoppervlak wonen: ca. 100 m2
- Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 26 m2
- Inhoud: ca. 320 m3
- Aantal kamers: 4
- Aantal slaapkamers: 3
- Aantal badkamers: 2
- Energielabel: A
- Gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas
- Oplevering: gestoffeerd
- Lichte en ruime woonkamer
- Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur
- Centrale verwarming
- Géén boven- of onderburen
- Eigen parkeerplaats in beveiligde overdekte garage en veilige berging voor fietsen
- Uitstekende woon-werkverkeer op de kantoren van Shell, ICC, Europol. 10 min pendelen uit ICTY en OPCW
- Zeer dicht bij bus- en tramhaltes en op loopafstand van het Den Haag Centraal Station
- Directe toegang tot uitvalswegen richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
- 24-uurs kleuterschool Day-Care om de hoek
- Beschikbaar per 01-09-2022

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 3 maal de totale huurprijs
- Nier beschikbaar voor studenten / woningdelers
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract
- Geen huisdieren toegestaan
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid 

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
- Kopie van geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waaruit de betaling van het salaris blijkt
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst over het afgelopen jaar
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning ter bevestiging van goed betalingsverleden
- Uittreksel uit de BRP (basisadministratie persoonsgegevens) van uw huidige gemeente

In geval van echtscheiding aanvullend:
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Located in the heart of The Hague center attractive 4 room family house of approx 100m2 with 3 bedrooms and 2 bathrooms, 2 spacious terraces and with private covered and closed parking. The private terrace is adjacent to a large communal and enclosed courtyard garden. This offers an oasis of peace and quiet and for children a safe play area. In 2001, this house was newly built as part of the renovation of the beautiful monumental Craft School. In a few minutes you can walk to three cinemas and the new Education & Culture Complex ('Spuiforum') with its dance theater, Residentie Orchestra and conservatory. Department stores, restaurants, the theater, museums, the Binnenhof and the cozy squares of The Hague are within 10 minutes walking distance. The highway is 3 minutes away, Central Station and Holland Spoor are within walking distance as is the bus and streetcar stop. In short, a special location with the comforts of a newly built family home and the tranquility of a residential area.

Layout:
Basement: Parking garage with private parking for one car with automatic door which is opened by remote control and spacious (bicycle) storage

First floor (entrance): Private terrace, hall, intercom, guest toilet, spacious living / dining room, stairs cupboard, complete open kitchen in L-shape equipped with a refrigerator, freezer, dishwasher, microwave and oven.

Stairs to 1st floor: landing, spacious master bedroom located at the front with walk-in closet. Bathroom with bathtub with shower, sink, toilet, washing machine connection and a large sunny terrace facing South.

Stairs to 2nd floor: landing, 2nd bedroom located at the front, 3rd bedroom/study located at the rear, 2nd bathroom with shower, sink and (sanibroyeur) toilet. Boiler room.

Rental details:
- Rent is excluding gas, water, electricity, TV and internet and municipal taxes
- Built circa 1917
- Usable area living: approx. 100 m2
- Building related outdoor space: approx 26 m2
- Contents: approximately 320 m3
- Number of rooms: 4
- Bedrooms: 3
- Bathrooms: 2
- Energy label: A
- Entire house has plastic frames with double glazing
- Completion: unfurnished
- Bright and spacious living room
- Modern kitchen with appliances
- Central heating system
- No upstairs or downstairs neighbors
- Private parking in secured covered garage and safe storage room for bicycles
- Excellent commute to the offices of Shell, ICC, Europol. 10 min commute from ICTY and OPCW
- Very close to bus and streetcar stops and within walking distance of The Hague Central Station
- Direct access to arterial roads towards Amsterdam, Rotterdam and Utrecht
- 24-hour kindergarten Day-Care around the corner
- Available per 01-09-2022

Rental conditions:
- You need to show a (minimum) net income of at least 3 times the total rent
- Suitable for maximum 2 persons
- Not available for students / house sharers
- Deposit equal to 1 month rent
- Minimum rental period 12 months
- 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract
- No pets allowed
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property
- No statements are made about the allocation policy 

To be considered for the offered property, you have to provide the documents below:
Individuals of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digital allowed) showing the payment of the salary
- Final IB annual statement from the tax authorities over the past year
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current home confirming good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your current municipality

In case of divorce additionally:
- Divorce covenant
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified accountant
- Columns of the balance sheet, profit/loss for the current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Tax authority statement

This information has been compiled by us with the utmost care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Soort: Rijtjeshuis
Stad Den Haag
Wijk/buurt: Uilebomen
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Gemeubileerd
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart