Disclaimer

Disclaimer van Huurwoning Den Haag

Huurwoning Den Haag is niet aansprakelijk voor de inhoud van Huurwoning Den Haag, noch van websites die op enigerlei wijze met Huurwoning Den Haag zijn verbonden. Huurwoning Den Haag is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Huurwoning Den Haag beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Huurwoning Den Haag is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Huurwoning Den Haag worden aangeboden. HuurwoningDen Haag garandeert niet dat de op Huurwoning Den Haag aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Huurwoning Den Haag garandeert ook niet dat de op Huurwoning Den Haag aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huurwoning Den Haag garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Huurwoning Den Haag hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Huurwoning Den Haag is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huurwoning Den Haag. U vrijwaart Huurwoning Den Haag voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Huurwoning Den Haag.